Tổng kết công tác năm 2018, xây dựng phương hướng năm 2019 và học tập nghị quyết Trung ương tám (khóa XII) của Đảng, chuyên đề năm 2019

Trong ngày 14/2/2019 Đảng bộ bệnh viện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, phương hướng năm 2019 và học tập nghị quyết trung ương tám (khóa XII) của Đảng và chuyên đề năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Tại hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2018 đã nêu lên những ưu điểm, nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm và phương hướng năm 2019. Kết quả xếp loại Đảng bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2018.

Tiếp theo đồng chí: Lê Anh Hải, Bí thư Đảng ủy truyền đạt các Nội dung của Nghị quyết TW 8 (khóa XII) của Đảng, đồng chí đã phân tích, đánh giá từng chuyên đề như: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên. Những nội dung cơ bản về kết luận tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Chuyên đề học tập năm 2019: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu về dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2018. Học tập các Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và Học tập chuyên đề năm 2019.

Các nội dung trên đã được các Đảng viên dự hội nghị Tham luận, phát biểu ý kiến.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt lại các nội dung đã trình bày và triển khai viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch hành động năm 2019.Hội nghị diễn ra trong ½ ngày đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.