QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa được thành lập năm 2013, đến nay khoa giường kế hoạch khoa 35, thực kê 45

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA KHOA

 • Hiện tại khoa có 45 giường bệnh
 • Khám và điều trị bệnh nhân các bệnh lý nội khoa loại trừ nguyên nhân do Lao
 • Khám, lượng giá và điều trị bằng phương pháp Phục hồi chức năng-Vật lý trị liệu cho bệnh nhân bị khiếm khuyết, giảm khả năng bệnh phổi và các bệnh mắc phải.
  • Kết hợp đông – tây y trong chẩn đoán và điều trị.
  • Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… nhằm phát huy thế mạnh của 2 nền y học nâng cao hiệu quả chẩn trị.
 • Nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc trong lĩnh vực VLTL-PHCN.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Tập thể
  • Giấy khen của Chủ tịch công đoàn ngành 2014;2015;2017;2018
  • Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ năm 2014;2015;2017;2018
 • Cá nhân
  • Chủ nhiệm và thực hiện chính 04 đề: năm 2018; 2019

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA

 • Kết hợp với các khoa lâm sàng trong điều trị phối hợp các bệnh lý có thế mạnh về y học cổ truyền, phục hồi chức năng
 • Mở rộng quan hệ hợp tác
 • Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học