QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Khoa DDTC-KSNK được thành lập từ ngày 01/01/ 2019 sau khi sáp nhập khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và tổ Dinh dưỡng tiết chế cũ. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ về Dinh dưỡng tiết chế và Kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA KHOA

Khoa Dinh dưỡng, Tiết chế – Kiểm soát nhiễm khuẩn là bộ phận thuộc bộ máy quản lý của Bệnh viện có chức năng giúp Lãnh đạo Bệnh viện tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác Dinh dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện. Các hoạt động chính:

 • Xây dựng Kế hoạch – tổ chức thực hiện; Báo cáo công tác Dinh dưỡng theo Thông tư số 08; 18/ TT – BYT
 • Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh
 • Khám, tư vấn giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh
 • Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng đối với các bộ phận cung cấp thực phẩm trong bệnh viện
 • Tổ chức đào tạo và tham gia nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng
 • Phối hợp với các khoa lâm sàng về công tác chăm sóc dinh dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn cho người bệnh trong bệnh viện
 • Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn
 • Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn
 • Quản lý và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế
 • Vệ sinh môi trường bệnh viện
 • Thực hiện Quy trình giặt là tập trung
 • Kiểm tra phân loại thu gom rác thải theo Quy định tại thông tư
 • Báo cáo định kỳ công tác Dinh dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn theo Quy định
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Hàng năm đều đạt lao động tiên tiến được giám đốc sở y tế tặng giấy khen
 • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
 • Giấy khen của công đoàn ngành Y tế

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA

Tiếp tục thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ về công tác Dinh dưỡng tiết chế theo Thông tư 08, 18/TT-BYT và Thông tư 16/TT-BYT về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.