QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Kế hoạch tài chính được sáp nhập từ Phòng Kế hoạch tổng hợp – CĐT và phòng Tài chính kế toán từ tháng 01 năm 2019 đến nay.

TÌNH HÌNH NHÂN LỰC

STTHọ và tênTrình độ chuyên mônChức vụSố điện thoại
1Trần Anh BS CKI Trưởng phòng 0977795371
2Lê Quang Hải Bác sĩ 0983297707
3Hà Văn Thanh Y sỹ P.Trưởng phòng 0913931250
4Hà Nguyệt Thu Dược sỹ ĐH 0343991084
5Bùi Thị Bích Ngọc ThS kinh tế 0963750782
6Hà Thị Diệu Linh CN kinh tế 0982800659
7Đặng Phong Hà CN kinh tế 0968150101
8Phạm Thị Thúy Hoa CN kinh tế 0397702458
9Trần Thị Bích Vượng CN kinh tế 0986940829

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA PHÒNG

Phòng KH-TC chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của Bệnh viện.
 • Kế hoạch  hoạt động của các Khoa, Phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Qui chế Bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ Bệnh viện
 • Công tác chỉ đạo tuyến.
 • Tham mưu, đề xuất với giám đốc bệnh viện đề ra phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch thu, chi đúng  chế độ qui định, tiết kiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Đạt Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.
 • Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG

 • Phối hợp với Phòng TCHC tham mưu với Ban giám đốc sắp sếp cán bộ phù hợp với năng lực, vị trí việc làm cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận Phòng KHTC.
 • Tăng cường đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trong Phòng KHTC để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 • Triển khai xây dựng cụ thể, chi tiết các Kế hoạch. Tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát các bộ phận việc thực hiện Kế hoạch đã xây dựng.
 • Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo cán bộ tuyến dưới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của CTCLQG.
 • Thực hiện việc thu, chi tài chính đúng quy định.