QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Tổ chức hành chính được thành lập từ ngày 19/5/1969 cùng với ngày được UBND tỉnh Vĩnh Phú ra Quyết định số 932/QĐ-TCCB về việc thành lập Bệnh viện Lao tỉnh Vĩnh Phú, trực thuộc Ty Y tế tỉnh Vĩnh Phú có tổng số 100 giường bệnh.

Hiện tại phòng có 5 viên chức và người lao động

Phòng Tổ chức hành chính có nhiệm vụ thực hiện công tác về tổ chức nhân sự, tiền lương và hành chính của bệnh viện. Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc.

TÌNH HÌNH NHÂN LỰC

STTHọ và tênTrình độ chuyên mônChức vụSố điện thoại
1Hoàng Công NguyênBác sĩ CKITrưởng phòng0967231616
2Nguyễn Ánh Nguyệt CN LuậtVăn thư0363766963
3Lê Thu LanCN CTXHNhân viên0367678511
4Trần TiếnKỹ sư điệnNhân viên0988476116

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA PHÒNG

 • Làm thư ký các hội đồng tại bệnh viện như: Thi đua, khen thưởng, nâng lương, xét nâng hạng, chuyển ngạch…
 • Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ: Sắp xếp các vị trí theo vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ…
 • Tham mưu về công tác hành chính, văn thư…

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Các năm phòng đều được xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG

Mục tiêu chung

 • 100% cán bộ công chức, viên chức của phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo các công việc thường xuyên của phòng, của bệnh viện.
 • Hoàn thành tốt 100% các chỉ tiêu, kế hoạch được giao của phòng nói riêng và của bệnh viện nói chung như công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp nhân sự, công tác văn thư lưu trữ, an toàn điện nước, an ninh trật tự và thường trực các hội đồng trong bệnh viện…
 • 100% cán bộ công chức, viên chức xếp loại thi đua cuối năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 25% cán bộ công chức, viên chức trong phòng được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen.
 • Tuyển dụng viên chức theo hình thức hợp đồng của giường bệnh xã hội hóa là 33 người và lập kế hoạch cử cán bộ đi học sau Đại học: 05 người.
 • Xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện từ tiêu chí B1-B14 đạt điểm trung bình 4.65.

Mục tiêu cụ thể

1. Công tác thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch:

 • Tổ chức họp phòng, có bảng mô tả công việc theo từng vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức trong phòng về thực hiện từng chỉ tiêu, kế hoạch, hàng tháng có họp đánh giá thực hiện tiến độ công việc. Mỗi một chỉ tiêu kế hoạch được giao cho một người phụ trách cụ thể để nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.
 • Tổ chức đăng ký thi đua ngay từ đầu năm, dựa trên kết quả thi đua để bình xét cá nhân có thành tích xuất sắc được Sở Y tế tặng giấy khen, phấn đấu 100% viên chức trong phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% viên chức đạt Lao động tiên tiến, 25% trong số viên chức đạt Lao động tiên tiến được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen.
 • Tham mưu với Ban giám đốc về tuyển dụng viên chức xã hội hóa theo hình thức hợp đồng với số lượng: 33 người.
 • Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính lên danh sách và cử đi viên chức đi đào tạo theo các danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt.
 • Tham mưu cho Ban giám đốc kiện toàn lại những hội đồng trong bệnh viện như Hội đồng thi đua, khen thưởng, nâng lương…..
 • Xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện, đặc biệt là các tiêu chí của phòng từ B1-B14 gồm 14 tiêu chí, không có tiêu chí ở mức 2, ít tiêu chiêu chí ở mức 3, tăng số tiêu chí đạt mức 5 so với năm 2022. Mục tiêu đạt 4.65 điểm.

2. Công tác tổ chức hành chính:

 • Lập kế hoạch công tác của phòng Tổ chức hành chính, 
 • Sắp xếp tổ chức nhân sự trong phòng cũng như bệnh viện theo vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ từng viên chức.
 • Tham mưu công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, tăng cường một cách hợp lý.
 • Lập kế hoạch cung ứng vật tư trang thiết bị thông dụng cho các phòng, khoa trong bệnh viện.
 • Đảm bảo công tác tiếp đón, phục vụ người bệnh.
 • Tham gia kiểm tra hàng tháng, quí của các khoa, phòng về quản lý máy móc, vệ sinh nội, ngoại cảnh
 • Quản lý các phương tiện vận tải, ô tô chuyên dụng của bệnh viện.
 • Thực hiện giám sát sữa chữa nhà cửa, duy tu bảo dưỡng các phương tiện trang thiết bị, máy móc.
 • Đảm bảo cung cấp nước sạch, điện, thông tin liên lạc để phục vụ bệnh nhân.
 • Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong bệnh viện, gữi gìn mối đoàn kết giữa các khoa, phòng trong bệnh viện. Hàng tháng có họp bình xét và hàng quí có đánh giá công tác bình xét thi đua vào 30 hàng tháng.
 • Hàng tuần có giao ban Phòng phân công nhiệm vụ cho các viên chức theo chức trách nhiệm vụ được phân công theo từng cá nhân trong phòng ( có bản mô tả công việc của từng cá nhân đính kèm theo kế hoạch )

3. Công tác văn thư

 • Đảm bảo công tác thông tin liên lạc, thường trực điện thoại của bệnh viện, lưu trữ văn bản đi, văn bản đến, có sổ ghi chép rõ ràng, bảo quản con dấu theo quy định chung, đảm bảo thường trực để đóng dấu chuyển bệnh nhân đi cấp cứu, chuyển tuyến trên. Xây dựng phần mền quản lý văn bản đi, văn bản đến.

4. Lái xe

 • Dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng Tổ chức hành chính có nhiệm vụ cụ thể thường xuyên trực 24/24 ở vị trí quy định.
 • Khi chuyển bệnh nhân hoặc đi công tác, lái xe phải kiểm tra giấy tờ xe đầy đủ, kiểm tra thông số kỹ thuật để kịp thời báo cáo và duy tu bảo dưỡng để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân và cán bộ đi công tác.
 • Có kế hoạch sữa chữa và xây dựng định mức xăng dầu để kịp thời cho việc vận chuyển cấp cứu cho bệnh nhân

5. Công tác điện nước, vận hành ô xy

 • Đảm bảo an toàn điện nước cho các khoa, phòng trong toàn bệnh viện, khi có hỏng vỡ phải có kế hoạch thay thế kịp thời để phục vụ người bệnh.
 • Lập kế hoạch tiêu hao vật tư như: bóng điện, vòi nước.. để có kế hoạch thay thế kịp thời phục người bệnh và cán bộ.
 • Có kế hoạch thường trực đảm bảo vận hành hệ thống o xy hợp lý, an toàn.

6. Công tác bảo vệ trật tự

 • Tham gia kiểm tra đôn đốc các nhân viên trong tổ vệ sĩ làm công tác giữ gìn an ninh trật tự trong toàn bệnh viện. Bảo vệ tài sản của cơ quan, người nhà bệnh nhân, cán bộ đến làm việc
 • Khi đi trực nhân viên bảo vệ phải mang trang phục đầy đủ, khi giao ca trực phải có sổ giao ca, bàn giao chi tiết về mọi mặt trong ca trực.
 • Cán bộ trực hành chính khi tham gia trực phải đảm bảo an ninh theo qui định chung, đảm bảo về thông tin liên lạc, điện nước, xe cứu thương.
 • Năm 2022 tiếp tục hợp đồng với công ty vệ sĩ bảo vệ an ninh trật tự tại bệnh viện.