Tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đợt 2 năm 2021

Ngày 17/6/2021, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, viên chức và người lao động mũi 1 đợt 2 năm 2021.

Trong đợt này, 100% cán bộ, viên chức và người lao động đã đăng ký tiêm mũi 1 đợt 2 được tư vấn, khám sàng lọc trước tiêm chủng phòng Covid-19.

Bệnh viện đã bố trí các khu vực tiếp đón – kiểm tra sức khỏe, tư vấn – khám sàng lọc trước tiêm chủng, phòng tiêm và khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật hiện đại đảm bảo quá trình tiêm phòng Vaccine COVID 19 được thực hiện theo đúng quy định.