Tham gia tập huấn trực tuyến về giám sát chương trình chống Lao Quốc gia

Thực hiện văn bản số 314/BVPTW-DAPCL ngày 28/2/2019 của Bệnh viện Phổi Trung ương về tập huấn giám sát chương trình chống Lao quốc gia theo hình thức trực tuyến; Ngày 12-13/3/2019 tại hội trường Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ, Các cán bộ viên chức đã tham gia tập huấn trực tuyến kết nối với điểm cầu từ Hội trường Bệnh viện Phổi Trung ương do các Giảng viên trực tiếp truyền đạt.

Các cán bộ viên chức được triệu tập tham dự đã có mặt đầy đủ theo thành phần gồm các cán bộ, viên chức tham gia công tác chỉ đạo tuyến, Bác sỹ điều trị trực tiếp chuyên ngành lao, Kỹ thuật viên xét nghiệm đã lĩnh hội những kiến thức mới về điều trị bệnh Lao, giám sát chương trình chống lao tại tuyến huyện, tuyến xã và cách lập kế hoạch, ghi sổ sách báo cáo theo đúng mẫu quy định của chương trình.

Các câu hỏi thắc mắc đã được các giảng viên tại điểm cầu Bệnh viện Phổi Trung ương trực tiếp giải đáp ngay tại lớp tập huấn. Sau hai ngày làm việc khẩn trương, tích cực lớp tập huấn đã hoàn thành các chương trình nội dung đề ra và đạt kết quả tốt.