Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018

Trong sáng ngày 04/12/2018 Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Phú Thọ đã đón tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 do đồng chí Trần Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn.

Đ/c Trần Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu

Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Phú Thọ báo cáo tóm tắt kết quả công tác khám chữa bệnh và kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018, đồng thời kiểm tra thực tế tại các khoa, phòng.

BSCKII Lê Anh Hải giám đốc bệnh viện báo cáo kết quả đạt được và tự kiểm tra đánh giá chất lượng BV năm 2018

Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí  trưởng đoàn Trần Minh Khánh – Phó giám đốc Sở y tế ghi nhận những thành tích mà Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Phú Thọ đã đạt được trong năm qua: Từ cảnh quan khuôn viên sạch đẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe người bệnh trên địa bàn tỉnh.Đặc biệt về chương trình chống lao trên toàn tỉnh và bệnh viện đã hoàn thành đề án bệnh viện vệ tinh cho bệnh viện Phổi trung ương.

Đồng chí Trần Minh Khánh đã ghi nhận những thành tích của Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Phú Thọ đã đạt được trong năm qua đồng chí cũng chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế, đề nghị Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Phú Thọ cần có những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ y tế của người dân, phù hợp với bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện mà Bộ y tế đề ra.

TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

  • TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 79/83 TIÊU CHÍ
  • TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 95%
  • TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 270 (Có hệ số: 293)
  • ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.41
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨCMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 5Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT034134179
6.% TIÊU CHÍ ĐẠT 0.003.8051.9043.041.2779