Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ngày 08/01, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 với chủ đề “ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN”.

Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn, nghiệp vụ năm 2020, xây dựng phương hướng, giải pháp năm 2021.

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo tài chính năm 2020; dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ; bình xét thi đua; thông qua báo cáo ban thanh tra nhân dân.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã đóng góp hiều ý kiến tham luận để nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện và ký giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở bệnh viện.