Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 05/6/2020, Đảng bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025) với khẩu hiệu Đoàn kết – Thân thiện – Quyết tâm – Phát triển. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thị ủy Phú Thọ; đồng chí Lê Thị Phương Nhâm, Phó Ban Tổ chức Thị ủy Phú Thọ, các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Bệnh viện đến chúc mừng Đại hội; Tham dự Đại hội có 56 đồng chí đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Lê Anh Hải, thay mặt Đoàn Chủ tịch, khai mạc Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phổi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ bệnh viện đánh giá công tác lãnh chỉ đạo của Đảng bộ, của Ban Chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân hạn chế và đưa ra các phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, nhất trí và xây dựng; đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đối với các dự thảo Văn kiện trình bày tại Đại hội lần này, các đồng chí đảng viên tham luận tại Đại hội thể hiện sự nhất trí cao với các nội dung của Văn kiện trình Đại hội, đưa ra các giải pháp, phương hướng bổ sung hoàn thiện các bản báo cáo trong văn kiện.

Đồng chí Lê Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Thị ủy Phú Thọ phát biểu chỉ đạo Đại hội và chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Thị ủy Phú Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Bệnh viện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời đưa ra những tồn tại mà Đảng bộ đã khắc phục xong những tồn tại, đưa ra những chủ trương, đường lối, định hướng bệnh viện phát triển. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Bệnh viện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các chuyên đề hành năm. Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình loại bỏ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xây dựng tập thể vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Phổi lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện gồm 11 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí, Đồng chí Lê Anh Hải được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng chí Nguyễn Mạnh Khang, được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, bầu 03 đồng chí vào UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đã bầu 2 Đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Phú Thọ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thông qua Nghi quyết và Chương trình hành động và biểu quyết thông qua với 100% đảng viên có mặt.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Qua một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao trên tinh thần đoàn kết, dân chủ. Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.