Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ triển khai bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy

Căn cứ Biên bản làm việc về việc kiểm tra hồ sơ mẫu thẩm định trên bệnh án điện tử tháng 9 năm 2021 tại Bệnh viện Phổi trực thuộc Sở Y tế Phú Thọ giữa các bên: Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ, Bảo hiểm xã hội Thị xã Phú Thọ và Bệnh viện Phổi xác định:

Hồ sơ bệnh án điện tử (nội trú, ngoại trú) của Bệnh viện Phổi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được quy định tại Thông tư số 46/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc quy định hồ sơ bệnh án điện tử.

Theo đó, bệnh nhân vào viện sử dụng bệnh án điện tử thay thế toàn bộ bệnh án giấy trước đây.

Đây là bước đột phá quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển đổi số hóa ngành Y tế. Việc triển khai này đã đem lại lợi ích rất to lớn cho người dân và nhân viên y tế trong công tác khám, chữa bệnh.