Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019

Thực hiện Quyết định số: 1895/QĐ-BVP, ngày 30/10/2019 của Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học kỹ thuật năm 2019, từ ngày 05/11/2019 đến ngày 13/11/2019 Hội đồng nghiệm thu đề tài của Bệnh viện đã tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019.

Khai mạc hội nghị, Bác sĩ CKI. Nguyễn Mạnh Khang – Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng KHKT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH năm 2019 của Bệnh viện đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu 07 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019, trong đó gồm có:

  • 04 đề tài thuộc lĩnh vực Lâm sàng.
  • 02 đề tài thuộc lĩnh vực Dược.
  • 01 đề tài thuộc lĩnh vực Điều dưỡng.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài NCKH trình bày đề tài, Hội nghị đã tích cực tham gia ý kiến phản biện và góp ý cho các đề tài hoàn thiện hơn.

Kết quả: 07/07 đề tài NCKH đều đạt (01 đề tài xếp loại xuất sắc; 06 đề tài xếp loại khá). Trong đó 03 đề tài được HĐKH Bệnh viện xếp vào danh mục “Các kết quả nghiên cứu tiềm năng, khuyến nghị mang tính khả thi áp dụng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ năm 2020”.

Kết luận Hội nghị, Bác sĩ CKI. Nguyễn Mạnh Khang – Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng KHKT, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của Bệnh viện đánh giá cao kết quả công tác NCKH của bệnh viện năm 2019. Các Bác sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng và cán bộ bệnh viện đã tích cực tham gia NCKH, chất lượng của các đề tài được nâng cao hơn. Đồng thời yêu cầu năm 2020 100% các khoa (phòng) đều có Đề tài nghiên cứu khoa học và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Hội nghị khoa học đã thành công tốt đẹp góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ.