Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Ngày 03/ 01/2020, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Hội nghị là hoạt động thường niên của Bệnh viện nhằm nêu cao tinh thần dân chủ, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên trong xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

Bác sĩ CKCII Lê Anh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có sự hiện diện của Tiến sĩ Lê Quang Thọ – Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ,  Bác sĩ CKCI Hoàng Thị Minh Thắm – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ. Về phía Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ có Bác sĩ CKCII Lê Anh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; Bác sĩ CKCI Nguyễn Mạnh Khang – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở bệnh viện; Các đồng chí Đảng ủy viên, Công đoàn bệnh viện cơ sở, các đồng chí Trưởng, phó các khoa, phòng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bệnh viện.

Hội nghị đã Thông qua Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện năm 2019 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác Tài chính năm 2019, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và Bầu ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021; Báo cáo kết quả một năm thực hiện chuẩn đạo đức của điều dưỡng viên; báo cáo kết quả thực hiện việc đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2019; Phát động thi đua và ký cam kết thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng năm 2020; Thông qua dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chí bình xét thi đua cho tập thể và cá nhân năm 2020; Ký giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2020.

Tiến sĩ Lê Quang Thọ – Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, Bác sĩ CKI Hoàng Thị Minh Thắm – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ, đến dự và chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận và phát biểu bầy tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, sự đoàn kết, nhất trí của  tổ chức Công đoàn cơ sở và cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác quản lý, tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát tại Bệnh viện.

Trong năm 2019, vượt qua những thách thức khó khăn, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Bệnh viện đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giảm tình trạng chuyển tuyến trên và giúp người dân tiết kiệm chi phí điều trị bệnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ người bệnh tiếp tục được đầu tư đáp ứng sự hài lòng cho người bệnh khi đến khám và điều trị. Ngoài ra, Bệnh viện đã triển khai nhiều biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa theo chủ trương của Chính Phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế nhằm thực hiện xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp; đảm bảo phát huy công tác dân chủ cơ sở, đoàn kết nội bộ, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh thu hút và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của đơn vị; hệ thống quản lý chất lượng tiếp tục hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện; hoạt động đào tạo được đẩy mạnh, công tác nghiên cứu khoa học được nâng cao; Ứng dụng tổng thể CNTT trong các hoạt động của Bệnh viện được từng bước hoàn thiện, các phong trào hoạt động đoàn thể có nhiều kết quả tích cực…

Tiến sĩ Lê Quang Thọ – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị: Tiến sĩ Lê Quang Thọ – Phó Giám đốc Sở Y tế đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ trong năm 2019. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt phù hợp với điều kiện của đơn vị, trong đó cần có lộ trình bổ sung các tiêu chí còn thiếu của bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại được đầu tư và dành nguồn lực để duy tu, bảo dưỡng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề trong thực hiện các nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác truyền thông lan tỏa hình ảnh, thương hiệu của Bệnh viện.

Bác sĩ CKII Lê Anh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; Bác sĩ CKI Nguyễn Mạnh Khang – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020 đã thành công tốt đẹp trong không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nhất trí cao. Sự chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ sẽ là nguồn sức mạnh to lớn để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020, xây dựng thương hiệu Bệnh viện phát triển vững mạnh co sức lan tỏa đến mọi người vì sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.