Bệnh viện Phổi Phú Thọ tiếp nhận thành công kỹ thuật sinh thiết phổi, màng phổi qua hướng dẫn của cắt lớp vi tính

Ngày 05/11/2021, Được sự quan tâm của Bệnh viện Phổi Trung ương, với sự hỗ trợ trực tiếp của Ts.Bs Cung Văn Công Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Ts.Bs Trần Thị Lý Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Phổi Trung ương cùng kíp kỹ thuật gồm các Bs, kỹ thuật viên của Bệnh viện Phổi Phú Thọ đã thực hiện thành công hai ca sinh thiết phổi, màng phổi qua hướng dẫn của cắt lớp vi tính (STPMP).

STPMP là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, an toàn cho người bệnh đã được các thầy thuốc đầu ngành của Bệnh viện Phổi Trung ương chuyển giao cho Bệnh viện Phổi Phú Thọ thực hiện. Bệnh phẩm sau khi sinh thiết sẽ được làm giải phẫn bệnh để chẩn đoán nhanh, chính xác tổn thương đặc biệt là ung thư phổi. Cùng với nội soi phế quản, STPMP sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chẩn đoán và điều trị bệnh của Bệnh viện Phổi, giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận kỹ thuật chẩn đoán chính xác, hiệu quả mà trước đây bệnh nhân phải chuyển tuyến để được chẩn đoán xác định, điều này làm cho bệnh nhân phải di chuyển và thêm thời gian chờ đợi, tăng chi phí.