Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy bệnh viện. Ngày 15/01/2019 vừa qua, Chính quyền phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có BSCKII Lê Anh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; BSCKI Nguyễn Mạnh Khang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện, Trưởng, phó các khoa, phòng và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự.

BSCKII Lê Anh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện khai mạc Hội nghị

Tại Hội Nghị đã thông qua dự thảo kiểm điểm việc thực hiện các Chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thông qua bản báo cáo Tài chính năm 2018; dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ; Dự thảo Quy chế bình xét thi đua năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả một năm thực hiện chuẩn Đạo đức Nghề nghiệp của Điều dưỡng viên năm 2018; Ký giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở năm 2019.

BSCKII Lê Anh Hải, Giám đốc Bệnh viện và BSCKI Nguyễn Mạnh Khang,Chủ tịch Công đoàn cơ sở bệnh viện ký giao ước thi đua năm 2019

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận và phát biểu bày tỏ sự tin tưởng vào công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể trong bệnh viện cùng tham gia. Với sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Năm 2019 Bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, triển khai xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng các kỹ thuật mới; Tăng cường đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng và phát triển bệnh viện; Triển khai có hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phổi Trung Ương; Đề án đổi tên thành Bệnh viện Phổi Phú Thọ; Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, ổn định về tư tưởng, chính trị, yên tâm công tác; Tiếp tục cải tiến chất lượng bệnh viện, đánh giá xếp loại: tốt; Hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019.

BSCKII Lê Anh Hải, Giám đốc Bệnh viện trực tiếp giải đáp những tham luận tại hôi nghị
Tập thể Cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, vui vẻ, phấn khởi và tràn đầy hy vọng cho một năm mới thành công mới, thắng lợi mới.