Đào tạo chỉ đạo tuyến về đọc phim x.quang và đọc phim CT scanner lồng ngực năm 2018

Từ ngày 17-21/9/2018 tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức đào tạo chỉ đạo tuyến về đọc phim X quang lồng ngực thẳng, nghiêng, đọc phim CT sacnner lồng ngực.

Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Kiến Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện 74 Trung ương khai mạc lớp đào tạo

Đến dự với lớp đào tạo về phía Bệnh viện 74 Trung ương có Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Kiến Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện; Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Thế Anh, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến cùng các Bác sỹ, Cử nhân đến tham dự.

Về phía Bệnh viện có BsCKII. Lê Anh Hải, Giám đốc Bệnh viện; BsCKI. Nguyễn Mạnh Khang, Phó giám đốc Bệnh viện và hơn 30 bác sỹ trong bệnh viện và các đơn vị y tế trên địa bàn thị xã tham dự.

BsCKII. Lê Anh Hải, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Phú Thọ phát biểu tại lớp đào tạo chỉ đạo tuyến

Các Giảng viên đã chia sẻ những kiến thức chuyên môn trên phim X.quang và phim CT sacnner lồng ngực. Đây cũng là dịp bổ sung thêm kiến thức về chẩn đoán hình ảnh trong công tác điều trị, phát hiện những dấu hiệu bất thường trên phim góp phần vào công tác điều trị đạt kết quả cao hơn. Lớp đào đào diễn ra trong 05 ngày với tổng số 40 tiết học. Sau khi kết thúc khoá học, các học viên được trang bị thêm kiến thức chuyên môn và mỗi một học viên được cấp 01 giấy chứng nhận về đào đào liên tục. Đây cũng là một quy định đối với các viên chức theo chuẩn quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế;