Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Ý thức được điều này, thời gian qua, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ người dân nghèo có thẻ BHYT, giúp họ bớt gánh nặng kinh tế.