THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2020

Thông báo trúng tuyển, kỳ xét tuyển XHH 2020_20200918_0001

SHARE